You are here:

Okres wczesnodynastyczny w Egipcie

Okres wczesnodynastyczny w Egipcie
1 vote, 5.00 avg. rating (86% score)

rp_architektura19.jpgEgipt to kraj, którego wielowiekowa historia jest też opowieścią o wspaniałej wielowiekowej architekturze. Oczywiście, w różnych etapach istnienia tej wspaniałej i wielkiej cywilizacji, architektura różnie się kształtowała. A jednym z kluczowych jej elementów w starożytności był okres wczesnodynastyczny, kiedy to dwa królestwa zostały zjednoczone pod panowaniem jednego władcy i przekształciły się w kraj faraonów.

W tym właśnie czasie egipska architektura wypełniła się wielkimi projektami. Projektami, których realizacja możliwa była jedynie dzięki wykształceniu się niewolnictwa. Tymi najbardziej znanymi i charakterystycznymi były tak zwane mastaby, czyli grobowce władców. Architektura tamtego okresu właśnie nimi jest przepełniona. Koncentruje się ona właśnie wokół władców, tak jakby jej dorobek miał tylko im służyć, a nie zwykłym ludziom.

Grobowce, które w tym czasie zaczęły powstawać, przetrwały ze swą ideą aż do końca czasów trwania cywilizacji egipskiej, nadając jej niepowtarzalny charakter.

Ciekawe wpisy:

Posted by: admin

Related articles
 

Slowa kluczowe: , , , , , , , , , ,

Back to Top